Uroczystość promocji doktorskich na naszym Wydziale

23 listopada 2022

W dniu 19 listopada 2022 r. miała miejsce uroczystość promocji habilitacyjnych oraz doktorskich, której towarzyszył akt wręczenia ośmiu dyplomów doktorów habilitowanych oraz pięćdziesięciu dyplomów doktorskich. Paniom i Panom Doktorom dyplomy wręczali Pan Prorektor prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Promotorzy rozpraw doktorskich.

Uroczystość promocji jest ważnym świętem społeczności wydziałowej i akademickiej. W tym roku uświetnił go wykład Pana prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza nt. „Ius est a iustitia appellatum”. Liczba promowanych osób dowodzi, iż nasz Wydział rozwija się i zasłużenie zaliczany jest do grona najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Paniom i Panom Doktorom serdecznie gratulujemy!