Ukazała się recenzowana monografia naukowa pt. Prawo a religia w krajach anglosaskich pod redakcją Maksymiliana Stanulewicza, Emila Plewy i Konrada Nowickiego.

3 listopada 2022

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph ukazała się recenzowana monografia naukowa pt. Prawo a religia w krajach anglosaskich pod redakcją Maksymiliana Stanulewicza, Emila Plewy i Konrada Nowickiego.  

Publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo a religia w krajach anglosaskich”, która miała miejsce 29 stycznia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego i Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że spuścizną brytyjskiego imperium kolonialnego jest trwała zmiana struktur wyznaniowych na zdominowanych terytoriach poprzez krzewienie chrześcijaństwa. Jako że Anglia, a później Wielka Brytania, od 1534 r. podąża „własną drogą” w sferze religijnej, miało to istotny wpływ na kształt relacji państwo – Kościół, a także na postać samego prawa w tych państwach. Były one i do dziś są odmienne od rozwiązań znanych w kontynentalnej Europie. Rozważania poświęcone problematyce prawa wyznaniowego, jak również ogólnie kwestii religii i religijności w krajach anglosaskich zdają się mieć szczególną wartość w badaniach w tej jakże ważkiej dziedzinie prawa. 

Publikacja jest efektem współpracy Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego i Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego.  

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie wydawcy: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Prawo-a-religia-l9x73dde.pdf 

a już niedługo w wersji papierowej w Bibliotece Uniwersyteckiej i wydziałowej.