Udział studentów WPiA w międzynarodowym seminarium naukowym pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Michała Skąpskiego oraz dr. Jakuba Gołasia

28 marca 2024

W dniach 18-22 marca 2024 r. grupa pięciu studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM: Konstancja Flisiak, Agata Łuksza, Szymon Nowak, Marta Rozmysłowicz, Martyna Świderska, pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Michała Skąpskiego oraz dr. Jakuba Gołasia, wzięła udział w międzynarodowym seminarium naukowym organizowanym przez European Working Group on Labour Law i Universiteit Utrecht.

Tegoroczna edycja seminarium została zatytułowana “The Binding Effect of Collective Labour Agreements” i dotyczyła zasadniczych wyzwań i problemów regulacyjnych związanych z rokowaniami zbiorowymi i układami zbiorowymi pracy w Europie.

Seminarzyści w raportach i prezentacjach poruszali takie kwestie jak: miejsce układów zbiorowych pracy w krajowym systemie prawnym, charakter prawny układów zbiorowych pracy, wpływ układów zbiorowych pracy na prawo konkurencji w UE czy praktyczny wpływ rokowań zbiorowych na krajowe systemy prawa pracy.

W ramach seminarium w dniu 20 marca 2024 r. odbyła się również międzynarodowa konferencja naukowa, w ramach której prof. UAM dr hab. Michał Skąpski wygłosił referat dotyczący aktualnej kondycji rokowań zbiorowych w Polsce.

European Working Group on Labour Law (EWLL) jest międzynarodową grupą roboczą zrzeszającą naukowców z wiodących europejskich uniwersytetów, zajmujących się problematyką indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Grupa w swojej działalności m.in. organizuje coroczne seminaria naukowe, na których poddaje się analizie aktualne problemy prawa i rynku pracy w Europie. Każda z zaproszonych reprezentacji przedstawia raporty krajowe dotyczące wybranego wcześniej zagadnienia. Następnie formuje się mieszane grupy robocze, których zadaniem jest stworzenie i przedstawienie raportów komparatystycznych. Warto podkreślić, że uczestnictwo w seminarium wymaga dokładnego przygotowania naukowego i językowego, a same raporty krajowe są wynikiem wielomiesięcznych badań.

W tegorocznej edycji brali udział studenci i naukowcy z czterech ośrodków akademickich: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Universiteit Utrecht, Universite de Strasbourg oraz UAM. Teksty raportów krajowych oraz materiały z seminarium zostały opublikowane na stronie EWLL: https://ewll.eu/#information-on-seminars.