Udział studentów i naukowców WPiA UAM w międzynarodowym seminarium z zakresu prawa pracy

16 maja 2023

W dniach 8-12 maja 2023 r. grupa czterech studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM: Julia Grzybowska, Natalia Przewoźniak, Martyna Kaczmarek oraz Kamil Szostak, pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Michała Skąpskiego oraz dr. Jakuba Gołasia, wzięła udział w międzynarodowym seminarium organizowanym przez European Working Group on Labour Law i Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Tegoroczna edycja seminarium została zatytułowana “Employment and Self-employment in Platform Work” i dotyczyła zasadniczych wyzwań i problemów regulacyjnych związanych z pracą za pośrednictwem platform cyfrowych. Seminarzyści w raportach i prezentacjach poruszali takie kwestie jak: społeczne, ekonomiczne i prawne implikacje rosnącej popularności zatrudnienia w gospodarce platformowej, typologia cyfrowych platform pracy, klasyfikacja pracowników platformowych z perspektywy krajowych systemów prawa pracy, indywidualne i zbiorowe prawa przysługujące pracownikom platformowym czy potencjalny wpływ projektowanej Dyrektywy o poprawie warunków pracy platformowej na krajowe prawo pracy. W ramach seminarium w dniu 10 maja 2023 r. odbyła się również międzynarodowa konferencja naukową, w ramach której dr. Jakub Gołaś wygłosił referat pt. „The problem of double subordination of food-delivery platform workers in Poland”. European Working Group on Labour Law (EWLL:) jest międzynarodowa grupą roboczą zrzeszającą naukowców z wiodących europejskich uniwersytetów, zajmujących się problematyką indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Grupa m.in. organizuje coroczne seminaria naukowe, na których poddaje się analizie aktualne problemy prawa i rynku pracy w Europie. Każda z zaproszonych reprezentacji przedstawia raporty krajowe dotyczące wybranego wcześniej zagadnienia. Następnie formuje się mieszane grupy robocze, których zadaniem jest stworzenie i przedstawienie raportów komparatystycznych. Warto podkreślić, że uczestnictwo w seminarium wymaga dokładnego przygotowania naukowego i językowego, a same raporty krajowe są wynikiem wielomiesięcznych badań. W tegorocznej edycji brali udział studenci i naukowcy z pięciu ośrodków akademickich: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),

Universidad de Málaga, Universiteit Utrecht, Universite de Strasbourg oraz UAM. Teksty raportów krajowych oraz materiały z seminarium zostały opublikowane na stronie EWLL: https://ewll.eu/#information-on-seminars.