Udział Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń w konferencjach Landcare Europe

13 czerwca 2023

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń brała udział w konferencjach naukowo-praktycznych w ramach projektu unijnego Landcare Europe (“Improving guidance and knowledge sharing between land managers, conservationists and local communities to preserve our cultural heritage landscapes in and outside Natura 2000”). W czasie Konferencji krajowej na Litwie Innovative approaches for species & habitat restoration with farmers in & outside Natura 2000 areas w dniach 18-20 kwietnia b.r. przedstawiła referat „Cooperatives as Entities Influencing the Sustainable Development of Rural Areas in European Union” oraz brała udział w panelu dyskusyjnym podejmując zagadnienie programów związanych z ochroną środowiska w polskim Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W konferencji brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska z Litwy, organizacji ekologicznych m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Włoch, Luksemburga, Francji, Holandii, Irlandii oraz Naukowcy np. z Litwy, Łotwy, Estonii.

Natomiast w czasie konferencji w Brukseli, która odbyła się 7 czerwca 2023 m.in. w Parlamencie Europejskim Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń zabrała głos w panelu dyskusyjnym podejmując temat ochrony gruntów rolnych oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w aspekcie ochrony środowiska. W konferencji brali udział Europerlamentarzyści, przedstawiciele Komisji Europejskiej: DG Environment, Nature Conservation Unit; DG AGRI, organizacji ekologicznych z wielu krajów Unii Europejskiej. Zaproszenie udziału w Konferencji w Brukseli zostało skierowane m.in. do osób przedstawiających referaty w czasie konferencji krajowych (Włochy, Rumunia, Hiszpania, Litwa).

https://www.landcare-europe.org/activities

Agenda LE-WS-LT Litwa

Agenda LE-Conference 7 June 2023 Brussels