Szkolenia w ramach projektu INNOCENT

26 września 2023

W ramach unijnego projektu INNOCENT we wrześniu br. odbyły się w Poznaniu i Warszawie szkolenia pt. „Dowody elektroniczne w sprawach karnych”. W obu odsłonach szkolenia wzięła udział duża grupa sędziów, prokuratorów i obrońców. Uczestnicy dowiedzieli się  m.in. o standardach zabezpieczania danych informatycznych, modelach odczytu danych z urządzeń,  przełamywaniu haseł i sposobach dostępu do urządzeń, wprowadzaniu danych do procesu. Szkolenia prowadzili: sędzia (dr Adrian Zbiciak), biegły z zakresu informatyki śledczej (Wojciech Chmielowski), funkcjonariusz poznańskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu (asp. Jakub Rzepka), a także zespół projektowy. Ożywiona dyskusja i wymiana doświadczeń trwały w obu miastach do późnych godzin popołudniowych.    

 

Projekt INNOCENT („Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence”) zmierza do wypracowania i upowszechnienia procedur postępowania z dowodami elektronicznymi w sprawach karnych, które to procedury uwzględniać będą zasadę domniemania niewinności. Szkolenia krajowe i międzynarodowe, organizowane we wszystkich państwach-członkach konsorcjum, są jednym z etapów projektu i sposobów osiągnięcia jego celów. Projekt realizują dr Martyna Kusak i dr Karolina Kiejnich-Kruk z Zakładu Postępowania Karnego.