Sukces naszych studentów w konkursie Study@research!

9 maja 2022

Miło nam poinformować, że aż 7 projektów badawczych zaprezentowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji zwyciężyło w konkursie Study@research.

Są to:

  1. Delegowanie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości a prawo do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, Jan Denka, opiekun: prof. UAM dr hab. Witold Płowiec
  2. Czynności dowodowe dokonywane przez sztuczną inteligencję – status de lege lata, postulaty de lege ferenda, Jakub Drab, opiekun: dr Piotr Karlik
  3.  Analiza istniejących gwarancji zapewnienia ochrony sygnalisty w sektorze publicznym, Jan Jędrzejewski, Collegium Polonicum Słubice, opiekun: prof. dr hab. Wojciech Piątek
  4. Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety jako przesłanka warunkująca legalne przerwanie ciąży z perspektywy jej określoności i mierzalności, Miron Owczarzak, opiekun: prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak
  5. Pozasądowe modele kompensacji szkód medycznych – analiza prawno-porównawcza, Karolina Świątek, opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
  6. Prawne i etyczne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji w sektorze ochrony zdrowia, projekt zespołowy: Karolina Kornowska, Jakub Witczak, opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
  7. ENN jako wolnościowa alternatywa dla ENA – analiza z perspektywy efektywności stosowania środków zapobiegawczych w postepowaniach , projekt zespołowy: Jacek Szkudlarek, Aneta Fraser, Adrian Kaczmarek, opiekun: prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl

Wszystkie wyróżnione wnioski odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz badawczą atrakcyjnością.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu Study@research, życząc dalszych naukowych sukcesów i pomyślnej realizacji projektów!