Referat dr Joanny Kruszyńskiej-Koli na konferencji European Private Law

9 maja 2022

3 maja 2022 r., w ramach konferencji European Private Law, dr Joanna Kruszyńska-Kola z Zakładu Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego wygłosiła referat „The Ratio of Prescription in the Light of Historical-Comparative Analysis and Recent Developments in the Polish Civil Code. Moving Towards a Profound Reform of Prescription in Polish  Private Law”. Pani Doktor znalazła się w gronie 13 naukowców wybranych spośród 60 kandydatów z różnych krajów. Po referacie odbyła się dyskusja moderowana przez prof. Reinharda Zimmermanna.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu. Skupia naukowców (post-doc) z Europy zajmujących się prawem prywatnym.