SPOTKANIE Z POEZJĄ

20 marca 2023

Stowarzyszenie Absolwentów UAM wraz z Radą Samorządu Studentów WPiA serdecznie zaprasza na SPOTKANIE Z POEZJĄ w dniu 29 marca o godz. 15.30, które odbędzie się w Klubie Studenckim (na parterze) w Collegium Iuridicum Novum.

Gościem będzie Pani URSZULA HONEK – uznana poetka, laureatka kilku ważnych nagród, w tym Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka, przyznanej przez Rektora UAM i Prezydenta m. Poznania. Pani Urszula Honek wydała zbiory poezji „Sporysz”, „Pod „wezwaniem”, „Zimowanie”, „Białe noce”.