Spotkanie z p. Robertem Śleszyńskim – dyrektorem wykonawczym ds. M&A PKN ORLEN

17 listopada 2022

W dniu 14 listopada br. w budynku Collegium Iuriducum Novum odbyło się spotkanie z p. Robertem Śleszyńskim, dyrektorem wykonawczym ds. M&A PKN ORLEN  pn. „O tym jak w pięć lat robi się trzy największe przejęcia w historii Polski”. Wydarzenie w formie dialogowej poprowadził p. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński, będący jednocześnie jego organizatorem i pomysłodawcą. 

Spotkanie zgromadziło liczne grono studentów i słuchaczy aktywnie biorących udział w dyskusji z zaproszonym Gościem.