Sieć UNITWIN Culture in Emergencies zaprezentowana na międzynarodowej konferencji UNESCO

29 lutego 2024

W dniach 13 -15 lutego 2024 r. w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się UNESCO World Conference on Culture and Arts Education (WCCAE2024). Konferencja zakończyła się przyjęciem strategicznego dokumentu określającego ramy w zakresie edukacji artystycznej i kulturowej. 

Informacja o konferencji: World Conference on Culture and Arts Education 2024 | UNESCO

Informację o sieci Culture in Emergencies, do której należy nasz Uniwersytet i Wydział oraz partnerach sieci zakresie prowadzonych badań zaprezentowano podczas panelu Monitoring, Research and Data w ostatnim dniu konferencji.  W wystąpieniu dr hab. Alicja Jagielska-Burduk, kierującą projektem, przedstawiła wyniki dyskusji zorganizowanego jako wydarzenie towarzyszące WCCAE2024, międzynarodowego webinaru Culture and Arts Education in Emergencies. Za organizację webinaru odpowiadał jeden z partnerów naszej sieci Arab Regional Centre for World Heritage (Centrum II Stopnia UNESCO).

Informacja o wydarzeniu: Culture and Arts Education in Emergencies – Arab Regional Centre for World Heritage (ARC-WH) (arcwh.org)

Minister Marta Cienkowska w swojej wypowiedzi w panelu Partnerships and Financing in Support of Culture and Arts Education odniosła się do znaczenia partnerstw międzynarodowych w ramach UNESCO i powstania sieci UNITWIN Culture in Emergencies z udziałem polskich naukowców, w tym z naszego Wydziału.