Pobyt naukowy mgr. Dawida Szulca na Freie Universität Berlin

29 lutego 2024

Informujemy, że mgr Dawid Szulc, doktorant II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, odbywał w dniach 8-22 lutego 2024 r. pobyt badawczy na Wydziale Prawa Freie Universität w Berlinie.

Badania naukowe prowadzone przez Pana Szulca podczas pobytu dotyczyły problematyki historii prawa administracyjnego Imperium Osmańskiego w XIX w. w świetle źródeł historycznoprawnych oraz literatury niemieckiej. Zagadnienia te stanowią część rozprawy doktorskiej „Model administracji publicznej Imperium Osmańskiego doby Tanzimatu (1839 – 1876)”, przygotowywanej przez doktoranta w Zakładzie Badań nad Ustrojem Państwa Wydziału Prawa i Administracji, pod opieką naukową Prof. UAM dr. hab. Marka Krzymkowskiego. 

Pobyt możliwy był dzięki finansowaniu uzyskanemu z grantu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz uprzejmości prof. Ignaciego Czeguhna z Freie Universität, który był opiekunem mgr. Dawida Szulca podczas prowadzonych badań.

autor: Christine Kern