Seminarium Transformacja cyfrowa a prawo i polityka Unii Europejskiej

12 grudnia 2022

W ramach Katedry Jean Monnet digINFlow w listopadzie rozpoczęło się seminarium młodych badaczy: Transformacja cyfrowa a prawo i polityka Unii Europejskiej, prowadzone przez prof. UAM dr hab. Katarzynę Klafkowską-Waśniowską.

W aktualnej edycji seminarium uczestniczą magistranci z kierunków prawo i prawo europejskie: Paulina Klisowska, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku prawo europejskie i Piotr Witkowski, student V roku prawa oraz doktoranci ze Szkoły Doktorskiej: Igor Gontarz, Jan Jęcz i Michalina Kowala, (III roku studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych) i Mateusz Musielak, (I rok studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych).

Celem seminarium jest wsparcie badań młodych naukowców prowadzonych w zakresie transformacji cyfrowej, z perspektywy prawnej i społecznej. Udział w zajęciach jest doskonałą okazją by przedstawić i przedyskutować wybrane przez studentów i doktorantów problemy badawcze. Uczestnicy będą mogli skonsultować swoje prace z członkami Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the Free flow of information, a następnie zaprezentować rezultaty badań i refleksji nad znaczeniem prawa i polityki Unii Europejskiej w ramach otwartego webinarium, które odbędzie się 13 kwietnia 2023 r.

Seminarium studencko-doktoranckie jest elementem oferty dydaktyczno-badawczej Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the free flow of information, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Priorytetem Katedry jest upowszechnianie wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku i swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Seminarium Transformacja cyfrowa a prawo i polityka Unii Europejskiej