RPEiS w Web of Science

14 maja 2024

Jest nam miło poinformować, że „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” został przyjęty do bazy Web of Science, jednej z największych i najbardziej znanych baz naukowych na świecie. RPEiS będzie w niej dostępny w ramach Emerging Sources Citation Index. W RPEiS będą dostępne wszystkie numery czasopisma, począwszy od wydanego w 2022 r. numeru 84(1).