Konferencja naukowa w Katowicach

14 maja 2024

W dniu 10 maja pracownicy Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego wzięli udział w konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „System sądownictwa administracyjnego w Polsce – pytania o potrzebę zmian i kierunki rozwoju” zorganizowanej wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swój referat dotyczący instancji w sądownictwie administracyjnym wygłosił kierownik Zakładu, prof. Andrzej Skoczylas, natomiast prof. Wojciech Piątek wspólnie z prof. Grzegorzem Łaszczycą z Uniwersytetu Śląskiego wygłosili referat na temat właściwości sądów administracyjnych.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli i poglądów na temat aktualnych wyzwań stojących przed sądownictwem administracyjnym w Polsce. Cieszymy się, że udało się zebrać tak liczne grono specjalistów z zakresu prawa administracyjnego!