Rozstrzygnięcie II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

14 grudnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 grudnia 2022r. rozstrzygnięta została II edycja konkursu grantowego ADVANCEDBestStudentGRANT realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 075, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów 2 roku studiów
I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 13 dyscyplin, w tym: nauki biologiczne, nauki chemiczne, historię, archeologię, filozofię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologię, nauki prawne, nauki o sztuce, nauki o Ziemi i środowisku, nauki o kulturze i religii oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Z Wydziału Prawa i Administracji nagrodzono Pana Dawida Jarmoluka, studenta niestacjonarnego prawa. Serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (sharepoint.com)