Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The Organization of Judicial Systems: Recent Approaches and Ancient Gripes”

16 grudnia 2022

W ramach projektu „The Effective Justice – International and Comparative Approaches” prowadzonego przez Prof. UAM dr. hab. Barbarę Janusz-Pohl oraz Prof. Daniele Vicoli z Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Studi di Bologna, 19 grudnia br. na platformie Google Meet odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The Organization of Judicial Systems: Recent Approaches and Ancient Gripes”.  Prelegentami będą reprezentanci 5 różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Jaume I University (Hiszpania), Sapienza University of Rome (Włochy), University of Valladolid (Hiszpania) oraz University of Salerno (Włochy). Wystąpienia będą dotyczyć kwestii organizacji systemów sądownictwa w sprawach karnych. Uwadze zostaną poddane kwestie związane m. in. z Międzynarodowym Trybunałem Karnym czy współpracą europejską w sprawach karnych. Prelegenci będą analizować także problematykę związaną z kwestią efektywności postępowań oraz ograniczeń dowodowych w poszczególnych porządkach prawnych. Wydarzenie otworzy Prodziekan do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem WPiA UAM, Pani Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska.

Więcej informacji o planowanych seminariach, obszarach badawczych i wykonawcach projektu dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.effective-justice.com. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu oraz zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: amu.ejseminar@gmail.com w celu uzyskania linku do spotkania.

The Organisation of Judicial Systems Recent Approaches and Ancient Gripes