Rozpoczęła działalność Katedra Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of information

9 listopada 2022

W październiku rozpoczęła działalność Katedra Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of information. Do 20.11 trwa rejestracja na fakultety oferowane w ramach Katedry: Prawa konsumenta na jednolitym rynku cyfrowym, ( dr. Igor Nestoruk) oraz Jednolity Rynek cyfrowy. Prawa przedsiębiorców, twórców i użytkowników ( prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska). Fakultety stanowią bardzo istotną część działań dydaktycznych Katedry, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu i fakultetów jest przybliżenie założeń jednolitego rynku cyfrowego w szczególności w zakresie swobodnego przepływu informacji. Przykładowo: informacje które konsument uzyskuje lub ma uzyskać, informacje przekazywane w ramach ogólnych warunków usług, ale też informacje, które chcą zamieszczać konsumenci i inni użytkownicy aktywni na platformach internetowych, czy to na tzw. rynkach elektronicznych, czy w mediach społecznościowych są przedmiotem dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych. Nowe regulacje uzupełniają istniejące, w zakresie ochrony konsumenta, prawa autorskiego czy prawa mediów. Współczesnym prawnikom coraz trudniej poruszać się w gąszczu regulacji dotyczących sfery cyfrowej, stąd celem fakultetów jest też praktyczne spojrzenie na prawa konsumenta, czy na stosowanie prawa autorskiego w środowisku platform, przy wykorzystaniu metod analizy przypadku, podejścia warsztatowego i eksperckiego doświadczenia praktyków. Zainteresowanie rynkiem cyfrowym będzie można rozwijać dalej w ramach projektowego seminarium magistersko-doktoranckiego.

Link do filmiku:

 https://uam.sharepoint.com/:v:/s/ZakadPrawaEuropejskiego/EdtjhRH6i5lLudWzrH1M6okBJ4LJZxskWxQ3WNcRSZNesQ