Publikacja rezultatów badań prowadzonych w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego

4 stycznia 2022

Informujemy o publikacji naukowej, zawierającej rezultaty badań prowadzonych w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego, realizowanego pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Joanny Długosz-Jóźwiak przez zespół badawczy złożony z przedstawicieli dyscyplin naukowych: nauki prawne, filozofia, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu.

 

Celem badań było zdefiniowanie zasadniczych zagrożeń w sferze prawa, etyki i medycyny, powstałych w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV2 i choroby COVID-19 oraz próba sformułowania możliwych rozwiązań, uwzględniając nie tylko perspektywę teoretyczną (sprowadzającą się do analizy regulacji prawnych stanowionych w związku z pandemią i oceny możliwości ich implementacji), ale przede wszystkim wielowymiarowość, skalę i różnorodność „covidowych” problemów praktycznych.

Publikacja, powstała pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Joanny Długosz-Jóźwiak i prof. UMP dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, stanowi kolejny rezultat intensywnej współpracy naukowej z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szczegóły: https://www.ksiegarnia.beck.pl/20425-prawne-i-medyczne-wyzwania-pandemii-joanna-dlugosz-jozwiak-prof-uam