Publikacja dr. Macieja Dybowskiego z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa

18 listopada 2022

W książce pt. “Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists” pod red. Franciszka Longchamps de Bérier i Rafaela Domingo ukazał się rozdział autorstwa dr. Macieja Dybowskiego poświęcony sylwetce i dorobkowi prof. Zygmunta Ziembińskiego. Tom ten, wydany w serii “Law and Religion”, jest pierwszym kompleksowym studium polskiej historii prawa i chrześcijaństwa, napisanym w języku angielskim dla odbiorców z całego świata. Przedstawiono w nim dwudziestu jeden polskich myślicieli, skupiając się na wpływie, jaki ich postawa religijna wywarła na ewolucję prawa w Polsce i w Europie. Wybrane osoby reprezentują szeroki zakres specjalizacji, od filozofii prawa i prawa prywatnego, przez prawo publiczne, po prawo międzynarodowe.