Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Tomasza Olejnika pt. „Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin” 

15 marca 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Tomasza Olejnika pt. „Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin” 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 23 marca 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Dominik Mączyński