Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Hanny Wiczanowskiej

30 marca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Hanny Wiczanowskiej pt. „Klauzula zakazu nadużycia praw – obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki – rozważania na tle specyfiki strasburskiego systemu ochrony praw jednostki”  

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie epidemii publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl  

 

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia