IV Assises franco-polonaises de droit

30 marca 2022

IV Assises franco-polonaises de droit poświęcone w tym roku tematowi: Wspólnota pracy jako wyzwanie dla polskiego i francuskiego prawa pracy, Paryż, 7-8 kwietnia 2022 r.

Assises franco-polonaises de droit to polsko-francuskie spotkania prawników humanistów z literatami, historykami, antropologami, artystami… – wszystkimi, którym bliskie są nauki o społecznej naturze człowieka (sciences humaines).

Jak powiedział Pierre Legendre: „Prawo to dyskurs o życiu”. Nie może zatem powstać skuteczna regulacja prawna, jeśli nie znamy natury ludzkiej i zasad funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Prawnicy nie mogą funkcjonować w izolacji, gdyż istnieje wówczas ryzyko tworzenia unormowań wbrew człowiekowi, którego dobro ma przecież stanowić cel unormowań. Stąd tak ważny dla prawników jest głos znawców natury ludzkiej i społecznego charakteru człowieka. Wtedy prawnik przestaje być tylko prawnikiem, a staje się prawnikiem humanistą.

Spotkania Assises franco-polonaises, zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbywają się w Paryżu dzięki organizacji i gościnności Polskiej Akademii Nauk (Stacja PAN w Paryżu). IV Assises franco-polonaises de droit to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Paris 1, Pantheon-Sorbonne i Uniwersytetu Lotaryńskiego. Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk Stacja PAN w Paryżu oraz na Uniwersytecie Pantheon-Sorbonne.