Przewodnik Rady Europy opracowany przez dr Martynę Kusak

14 lutego 2024

Doktor Martyna Kusak z naszego Wydziału kierowała pracami we wspólnym projekcie Rady Europy i Unii Europejskiej “Strengthening the Criminal Justice System and the Capacity of Justice Professionals on Prevention of the European Convention on Human Rights Violations in Turkey”. 

W toku kilkumiesięcznych prac zespół zidentyfikował obszary najczęściej podnoszone przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w odniesieniu do postępowania dowodowego w Turcji, zebrał orzecznictwo Trybunału, a następnie odniósł je do prawa krajowego. Efektem prac jest praktyczny przewodnik autorstwa M. Kusak i L. Yalcin (angielski tytuł: Guide on admissibility of evidence in criminal matters. Focus on Turkey) łączący prawo krajowe ze standardami strasburskimi, który wspierać ma praktyków w stosowaniu EKPCz. 

Po zaakceptowaniu przez konsultantów krajowych przewodnik został przetłumaczony na język turecki i jest rozpowszechniany w lokalnych sądach, trybunałach i instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Dokument został wysoko oceniony przez kierownictwo projektu z uwagi na wyraźne osadzenie standardów strasburskich w prawie i orzecznictwie krajowym oraz czytelną formę, ułatwiającą poruszanie się w złożonych zagadnieniach. 

Wersja oficjalna przewodnika dostępna jest wyłącznie w języku tureckim. 

Doktor Martyna Kusak została wybrana jako ekspert i kierownik tej części projektu z uwagi na publikacje związane z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w postępowaniu dowodowym w sprawach karnych.