Dr Piotr Lasik odebrał główną nagrodę w konkursie na najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

9 lutego 2024
Dr Piotr Lasik, absolwent naszego wydziału, odebrał główną nagrodę w kategorii „prawo” w konkursie organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
Dr Lasik napisał rozprawę doktorską zatytułowaną „Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury”. Powstała ona pod kierunkiem prof. Wojciecha Szafrańskiego. Serdecznie gratulujemy!
 
(Źródło: Życie Uniwersyteckie)