Prelekcja mgr Kamila Łakomego na Università Roma Tre w Rzymie

7 lipca 2022

W dniach 15-17 czerwca 2022 r. mgr Kamil Łakomy z Zakładu Prawa Karnego wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej w formie szkoły letniej „La e-démocratie à l’épreuve du Covid-19”, która odbyła się na Università degli Studi Roma Tre w Rzymie, w ramach projektu „e-DELIB. Démocratie et libertés à l’ère numérique: vers la edémocratie de droit”. 

Podczas konferencji mgr Kamil łakomy wygłosił wykład „Judiciary digitalization and the guarantee of effective legal protection in the era of the COVID-19 pandemic.”, w którym omówił problematykę digitalizacji posiedzeń sądowych w sprawach karnych, wprowadzonej do polskiego systemu prawnego w dobie pandemii Covid-19, w kontekście standardu prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 EKPCz. Prelekcja została wygłoszona wspólnie z mgr Joanną Florecką i mgr Marią Wiktorią Lewandowską z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

Konferencja obejmowała wykłady wygłoszone przez międzynarodowych ekspertów z dziedziny prawa konstytucyjnego i parlamentarnego oraz prelekcje przedstawione przez doktorantów z kilku europejskich ośrodków naukowych, które biorą udział w projekcie e-DELIB” (Université de Lille, Università Roma Tre, Aix-Marseille Université, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Södertörn University Stockholm, Université catholique de Louvain, Université de Genève).  Opiekunem projektu ze strony polskiej jest dr hab. Katarzyna Kubuj z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, natomiast koordynatorem całego przedsięwzięcia jest prof. Jean-Phillipe Derosier (Université de Lille).