„Praktyczne aspekty wykonywania zawodu sędziego – na kanwie zabójstwa z Policyjnego Archiwum X” – wykład dr Renaty Żurowskiej, Sędzi Sądu Okręgowego w Poznaniu

17 listopada 2023

W dniu 17 listopada 2023 r. Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej, działające przy Zakładzie Prawa Karnego WPiA UAM zorganizowało pierwszą w tym semestrze prelekcję pt. „Praktyczne aspekty wykonywania zawodu sędziego – na kanwie zabójstwa z Policyjnego Archiwum X”. Wykład wygłosiła dr Renata Żurowska – absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Studentom przybliżona została sprawa odkrytego po 24 latach zabójstwa Zyty Michalskiej, a zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej na temat Policyjnego Archiwum X. Wydarzenie zwieńczone zostało dyskusją i pytaniami dotyczącymi pracy sędziego.

Dziękujemy za uczestnictwo w wykładzie i zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność Koła Naukowego Kryminologii i Polityki Kryminalnej!