Dr Michał Krotoszyński z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa współautorem Encyclopedia of Transitional Justice

17 listopada 2023

Nakładem wydawnictwa Cambridge University Press ukazało się drugie wydanie Encyclopedia of Transitional Justice – trzytomowej encyklopedii sprawiedliwości tranzycyjnej, która na ponad 1700 stronach omawia najważniejsze zagadnienia związane z rozliczeniami z przeszłością. Opracowanie to – wydane pod redakcją prof. Lavinii Stan z St. Francis University w Kanadzie i prof. Nadyi Nedelsky z Macalester College z USA – przygotowane zostało przez niemal 250 autorów z wszystkich kontynentów. Wśród autorów znalazł się dr Michał Krotoszyński, który jest współtwórcą dwóch haseł, dotyczących odpowiednio: (1) polskich rozliczeń z przeszłością: hasło „Poland”, wraz z Moniką Nalepą z University of Chicago, oraz (2) polskiego sądownictwa lustracyjnego: hasło ’Lustration Court (Poland)’, wraz z Monicą Ciobanu z Plattsburgh State University of New York.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć na stronie Wydawnictwa.