Praca habilitacyjna Jakuba Kępińskiego nagrodzona w XIX edycji konkursu Urzędy Patentowego

2 grudnia 2021

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. ogłosił XIX edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie członków Jury konkursu. Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Rozwoju i Technologii.

Wśród nagrodzonych prac znalazła się rozprawa habilitacyjna dr hab. Jakuba Kępińskiego, adiunkta z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, pod tytułem „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej”, która otrzymała nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii.

Serdecznie gratulujemy!

 

Link do informacji: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/wyniki-konkursow-zorganizowanych-przez-urzad-patentowy-rp-w-2021-roku

Zdjęcie monografii pochodzi ze strony wydawnictwa C.H.Beck