Powołanie Członków Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury

18 kwietnia 2024

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii profesora Krystiana Markiewicza – Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej o Ustroju Sądów Powszechnych powołał w dniu 12 kwietnia 2024 r. członków Komisji. Nominacje z rąk Ministra Sprawiedliwości odebrał również pracownik naszego Wydziału, prof. UAM dr hab. Marcin Walasik.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!