Powołanie Członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

10 kwietnia 2024

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii prof. dr. hab. Włodzimierza Wróbla – Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego powołał w dniu 4 kwietnia członków Komisji. Nominacje z rąk Ministra Sprawiedliwości odebrali również pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Robert Zawłocki (Zakład Prawa Karnego) oraz prof. dr hab. Paweł Wiliński (Zakład Postępowania Karnego), który został jednocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji.

Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości