Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

7 listopada 2023

W dniu 6 listopada 2023 roku Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. 

Współpraca będzie obejmować w szczególności organizowanie wspólnych warsztatów, seminariów, wykładów oraz szkoleń, z których korzystać będą mogli studenci i pracownicy, organizowanie wspólnych konferencji naukowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz współpraca w zakresie realizowanych przez Strony projektów i inicjatyw naukowych dotyczących urbanistyki i architektury, współpracę w zakresie doradztwa i ekspertyz, wspólne publikacje odnoszące się do aktualnej praktyki stosowania prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzeni, prawa ochrony środowiska i obszarów pokrewnych, wymianę materiałów informacyjnych, takich jak: publikacje, foldery i komunikaty, sprzyjającą wymianie wiedzy i doświadczenia.   Porozumienie zostało podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka oraz Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotra Sobczaka w obecności Prodziekan prof. UAM dr hab. Katarzyny Kokocińskiej, Kanclerza UAM dra Marcina Wysockiego, dra Macieja Krusia, Kierownika Oddziału Uchwały Krajobrazowej i Egzekucji Alicji Bogaleckiej-Pabisiak oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Tobiasza Wichnowskiego.