Międzynarodowe warszaty naukowe na UAM

7 listopada 2023

W dniach 2-3.11.2023 na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyły się międzynarodowe warsztaty naukowe z zakresu konfiskaty rozszerzonej w Unii Europejskiej, realizowane w ramach projektu Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr ref. 2020/39/D/HS5/01114). Na warsztatach, w których wzięli udział przedstawiciele 14 państw: zarówno uczestnicy projektu, jak i zewnętrzni eksperci, omawiane były wyniki badań z pierwszych 2 lat projektu oraz zidentyfikowane zagadnienia problemowe. Kierownikiem projektu jest Prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://konfiskata.web.amu.edu.pl/

fot. Katarzyna Holik