Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Poznańskim Rzecznikiem Praw Ucznia

25 marca 2024

W dniu 22 marca 2024 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Rzeczniczka Praw Uczniowskich w Poznaniu Mecenas Agata Dawidowska i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Mateusz Wiliński podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu uczestniczył również pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy ze szkołami – Dawid Szulc.

Podpisane porozumienie zakłada, iż współpraca pomiędzy stronami obejmować będzie w szczególności organizowanie wspólnych warsztatów, seminariów, wykładów oraz szkoleń, z których korzystać będą mogli studenci, pracownicy oraz nauczyciele wielkopolskich jednostek systemu oświaty. Tematyka wymienionych przedsięwzięć koncentrować ma się na zagadnieniach edukacji prawnej, praw dziecka, praw ucznia oraz szeroko pojmowanego prawa oświatowego. Współpraca obejmie również poradnictwo prawne Kliniki Prawa UAM w zakresie prawa oświatowego. 

Stanowisko Rzecznika Praw Uczniowskich istnieje w Poznaniu od czerwca 2023 roku. Rzecznik Praw Uczniowskich działa przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Poznaniu (https://www.poznan.pl/mim/wortals/rzeczniczka-praw-uczniowskich/-,p,71367.html).