Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu

28 czerwca 2023

W dniu 27 czerwca 2023 roku Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zawarł porozumienie o współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu.
Strony porozumienia wyrażają zamiar współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu prawnych zagadnień ochrony człowieka w środowisku pracy w ramach prowadzonej działalności informacyjnej, edukacyjnej i badawczej.
W ramach prowadzonej współpracy zadeklarowano organizowanie wspólnych, corocznych ogólnokrajowych konferencji poświęconych wybranemu, doniosłemu zagadnieniu dotyczącemu ochrony pracy; współuczestniczenie w badaniach w zakresie istotnych zagadnień dotyczących ochrony pracy oraz współpracę w zakresie wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień ochrony pracy oraz zadań statutowych WPiA i OIP.
Porozumienie zostało podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego.