Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problematyka ochrony zwierząt

10 maja 2022

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska przy WPiA UAM zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Problematyka ochrony zwierząt, która odbędzie się w dniu 14 maja 2022 r.

Konferencja poświęcona współczesnej problematyce związanej z ochroną zwierząt stanowi uzupełnienie aktualnej dyskusji prawniczej.

Zwierzęta bowiem odgrywają w życiu ludzkim coraz większą rolę, coraz większa jest świadomość o ich potrzebach i prawach. Dowodzą tego chociażby trendy ustawodawcze innych państw, konflikty na tle religijnego postrzegania zwierząt, problematyka obrotu, transportu, weterynarii, zadania zlecane samorządom, czy problematyka łączenia prawa łowieckiego, ochrony środowiska z zagadnieniami zwierząt wolno żyjących, jak również problem zwierząt-ofiar konfliktów zbrojnych.

Wystąpienia poruszone na konferencji dokonają analizy i omówienia najważniejszych aspektów związanych z ochroną zwierząt nie ograniczając się, wszakże do powyżej wymienionych, czym dowodzą kompleksowości i złożoności problematyki objętej zakresem konferencji.

O potrzebie dyskusji oraz aktualności tematyki świadczy liczba 49 prelegentów z 16 ośrodków naukowych.

Link do konferencji przez aplikację MS Teams: 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problematyka ochrony zwierząt 


Serdecznie zapraszamy!