Nowe studia podyplomowe „ESG compliance w przedsiębiorstwie” na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

18 czerwca 2024

W roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zostaną uruchomione kolejne studia podyplomowe.

Studia podyplomowe „ESG compliance w przedsiębiorstwie” są odpowiedzią na potrzebę przedsiębiorców w zakresie dostępu do wiedzy na temat czynników środowiskowych („E-environmental”), społecznych („S-social”) i zarządzania korporacyjnego („G-governance”) w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przygotowania przedsiębiorstw do procesu raportowania ESG w oparciu o aktualne wymogi regulacyjne w obszarze środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych oraz ładu korporacyjnego.

Program studiów został opracowany przez doświadczonych wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji specjalizujących się w ochronie środowiska, prawie energetycznym, prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie pracy, prawie antydyskryminacyjnym, zamówieniach publicznych, danych osobowych, etyce oraz prawach człowieka we współpracy z praktykami, w tym adwokatami, radcami prawnymi, ekspertami i menedżerami zajmującymi się problematyką zrównoważonego rozwoju i wdrażaniem wymogów ESG.

Uczestnik studiów będzie mógł uzyskać specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności do przygotowania przedsiębiorstwa do procesu raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o najnowsze wymogi regulacyjne, a także dobre praktyki spółek, które są już liderami zmian w zakresie ESG.

Zapraszamy!
https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-esg-compliance-w-przedsiebiorstwie/