Nowe studia podyplomowe „Język i komunikacja w praktyce prawniczej” na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

7 lipca 2024

W roku akademickim 2024/2025 na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zostaną uruchomione studia podyplomowe: Język i komunikacja w praktyce prawniczej.


Odpowiadają one na potrzebę nieustannego rozwijania biegłości w interpretowaniu przepisów prawa oraz zdolności jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli – umiejętności kluczowych dla skutecznej i efektywnej komunikacji, której uczestnikami są prawnicy i wspierający ich profesjonaliści.


Studia prowadzą wspólnie Wydziały: Prawa i Administracji oraz Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzięki współpracy prawników i językoznawców powstał unikalny program łączący dwa podejścia. Pierwsze, „od prawa do języka i komunikacji”, skupia się na aktualnych problemach, metodach i narzędziach wykładni prawa. Drugie, „od języka i komunikacji do prawa”, na doskonaleniu komunikacji opartej między innymi na koncepcjach prostego języka i legal design.


Do realizacji programu studiów zaprosiliśmy autorytety naukowe, pełnych pasji dydaktyków i doświadczonych praktyków – specjalistów z zakresu prawa, języka i komunikacji.


Adresujemy je do osób wykonujących publiczne i wolne zawody prawnicze, osób przygotowujących się do ich wykonywania, biegłych sądowych, urzędników sądów, prokuratury i organów administracji, tłumaczy, a także do innych osób, jeżeli posiadają tytuł magistra prawa, innego kierunku z zakresu nauk społecznych lub filologii.


Uczestnicy studiów będą mogli między innymi: poszerzyć umiejętności analizy, rozumienia oraz interpretacji tekstów prawnych, zwiększyć biegłość w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów językowych w tworzonych dokumentach, rozwinąć kompetencje przydatne w komunikacji prawniczej, tak by rozumowanie prawnicze przedstawiać w sposób zrozumiały dla innych, a dokumenty prawnicze i urzędowe redagować zgodnie z regułami „prostego języka”.


Zapraszamy!
https://prawo.amu.edu.pl/studia-doktoranckie-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-jezyk-i-komunikacja-w-praktyce-prawniczej/