Nowe granty z Narodowego Centrum Nauki

19 maja 2023

Z radością informujemy, że dr Martyna Kusak oraz dr Piotr Alexandrowicz zostali laureatami w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 24 oraz SONATA 18.

Pani dr Martyna Kusak realizować będzie projekt pt. „Zastosowanie obliczeniowych nauk społecznych do unijnego impasu w retencji danych” (OPUS 24)

Celem projektu jest zastosowanie nauk obliczeniowych do rozwiązania problemu prawnego jakim jest wdrożenie standardów TSUE do modeli retencji metadanych w UE i państwach członkowskich. Projekt rozwija nowatorską metodologię łączącą nauki prawne i machine-learning w celu wygenerowania danych empirycznych, które są niezbędne w planowaniu modelu prawnego. Projekt realizowany będzie w zespole prawników i informatyków z UAM, jego efekty adresowane są zarówno do środowiska prawniczego jak i szeroko rozumianego środowiska obliczeniowych nauk społecznych

Pan dr Piotr Alexandrowicz realizować będzie projekt pt. „EXTRA: Dekretały, wczesnonowożytna kanonistyka i prawnicze komentarze dzisiaj” (SONATA 18).

Projekt ma na celu zbadanie metod i rozwoju wczesnonowożytnej kanonistyki poprzez szczegółowe studia nad najważniejszymi komentarzami tego czasu. Ponadto, ustalenia pomocne w analizie wczesnonowożytnej kanonistyki posłużą jako rama teoretyczna do podjęcia pytań związanych ze współczesnymi wyzwaniami piśmiennictwa prawniczego, takimi jak np. przeciążenie informacją prawną czy wpływ rewolucji technologicznych na prawo. Inną szeroko dyskutowaną dzisiaj kwestią, do której odniesie się również ten projekt, jest sama natura prawniczych komentarzy i pytanie o ich naukowy charakter.

Na uwagę zasługuje fakt, że w wskaźnik sukcesu w panelu HS5, w którym oceniane są wnioski z nauk prawnych i z nauk o polityce, wyniósł w tej edycji tylko 6,6% w konkursie Opus i 11,3% w konkursie Sonata.