Nekrolog

15 lutego 2022

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 10 lutego 2022 roku zmarła w wieku 77 lat

 

Prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska

Profesor i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

od początku swej kariery naukowej związana z Katedrą Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego.
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1993-1996,

wybitna znawczyni prawa cywilnego, autorka wielu znaczących koncepcji cywilistycznych, autorytet dla wielu.

Odeszła od nas wspaniała uczona,
ceniona wykładowczyni i wychowawczyni
kolejnych pokoleń prawników.
Pani Profesor była wzorem rzetelnej postawy naukowej i konsekwentnej pasji badawczej, realizowanej z oddaniem dla dobra wspólnego.

Rodzinie Zmarłej i Bliskim wyrazy współczucia składają

Dziekan i społeczność Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 17 lutego 2022 r. o godz. 14:30
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

Msza św. żałobna odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godz. 18.30 w Kościele
Zwiastowania Pańskiego przy ul. Bolesława Leśmiana 2a na Osiedlu Poetów w Poznaniu.