Monografia poświęcona wyzwaniom dla ochrony praw człowieka w erze cyfrowej

28 grudnia 2022

Ukazała się monografia naukowa autorstwa dr. Łukasza Szoszkiewicza z Zakładu Prawa Konstytucyjnego pt. „Dostępność danych w czasach sztucznej inteligencji a prawa człowieka w dziedzinie nauki” (wyd. INP PAN).

Celem pracy była analiza wpływu rozwoju Sztucznej Inteligencji na redefinicję roli i obowiązków państwa wynikających z traktatów z zakresu praw człowieka, w szczególności z praw w dziedzinie nauki ustanowionych w art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ. Monografia skupia się na interpretacji obowiązków państw związanych z zapewnieniem szeroko rozumianej dostępności danych cyfrowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych, dla celów edukacyjnych, a także uczenia maszynowego przy opracowywaniu nowych produktów i usług (przede wszystkim usług publicznych).

Ramy pracy wyznaczają często wchodzące ze sobą w kolizje obowiązki wynikające z prawa do prywatności, prawa do poszukiwania, pozyskiwania i upowszechniania informacji, prawa do ochrony interesów twórców, a także prawa do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań. Przy dokonywaniu interpretacji autor oparł się o dorobek organów traktatowych ONZ, a także regulacje z zakresu nowych technologii przyjmowane przez organizacje międzynarodowe, m.in. UNESCO i Unię Europejską.

Monografia poświęcona wyzwaniom dla ochrony praw człowieka w erze cyfrowej