Międzynarodowe warsztaty doktoranckie w Rzymie

23 października 2023

W dniach 13-14 października 2023 roku trzech doktorantów z Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego – Igor Gontarz, Paweł Grobelny oraz Michał Szudrowicz – uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach doktoranckich w Rzymie „International Doctoral Workshop”, zorganizowanych przez Universita degli studi Roma Tre w ramach programu studiów doktoranckich „Law and Social Change”.

Warsztaty miały na celu wymianę poglądów oraz refleksji na temat badań prowadzonych przez doktorantów z różnych europejskich ośrodków naukowych.

Nasi doktoranci przedstawili następujące referaty:

– Igor Gontarz – “Axiology of automatic decision-making in public administration”,

– Paweł Grobelny – “Legal instruments in Polish law enabling the fight against the advertising chaos in public space compared to similar regulations in other European countries”,

– Michał Szudrowicz – “Preserving judicial independence – how to evaluate judges’ media activity?”.