Konferencja naukowa „Opodatkowanie świadczeń i czynności nieodpłatnych”

24 października 2023

Zakład Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową z dziedziny prawa podatkowego poświęconą opodatkowaniu świadczeń i czynności nieodpłatnych. Współorganizatorami konferencji są Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Konferencja odbędzie się pod patronatem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Opodatkowanie koncentruje się przede wszystkim na świadczeniach i czynnościach odpłatnych. Dlatego też często na marginesie debaty pozostaje tematyka opodatkowania świadczeń i czynności nieodpłatnych, która w tym roku będzie wiodącym tematem naszej konferencji. W pięciu panelach tematycznych zgłębimy praktyczne i teoretycznoprawne zagadnienia związane ze świadczeniami i czynnościami nieodpłatnymi w kontekście podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, a także konstytucyjnego prawa podatkowego.

Konferencja będzie miała nowatorską formułę. W ramach każdego panelu tematycznego, uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać referatów prezentowanych przez ekspertów praktyki i teorii prawa podatkowego. Na tak zakreślonym tle odbędzie się dyskusja panelowa, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele różnorodnych środowisk biorących udział w szeroko rozumianym sporze podatkowym.

Ambicją organizatorów konferencji jest integracja środowisk związanych z prawem podatkowym, takich jak naukowcy, sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele organów podatkowych, profesjonalni pełnomocnicy (zwłaszcza doradcy podatkowi) oraz księgowi. To zróżnicowane spektrum uczestników będzie miało odzwierciedlenie w panelach dyskusyjnych. Jesteśmy przekonani, że taka różnorodność przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanej tematyki oraz do wypracowania wszechstronnych spojrzeń na omawiane zagadnienia.

Konferencja odbędzie się 16 i 17 listopada 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu w Auli Prof. Zbigniewa Radwańskiego. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną dostępność miejsc, prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji poprzez formularz pod adresem: www.konferencja.skwp.poznan.pl. Konferencja będzie transmitowana online. Link do transmisji zostanie udostępniony przed wydarzeniem za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych organizatorów.

Link do transmisji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwM2U2NTgtZTJmZS00ZDZkLTliYWItZGViZDBkMzdhMTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d