mgr Kamil Łakomy laureatem konkursu NCN

21 maja 2024

Z przyjemnością informujemy, że mgr Kamil Łakomy, doktorant z Zakładu Prawa Karnego WPiA otrzymał dofinansowanie swojego projektu badawczego pt. „Kształtowanie prawnokarnej ochrony klimatu w prawie krajowym w świetle unijnych podstaw ochrony środowiska” w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 22.

Projekt ma na celu analizę głównych problemów związanych z przypisywaniem odpowiedzialności karnej za zachowania, które w istotnym stopniu przyczyniają się do negatywnych zmian klimatycznych. Celem badań jest ustalenie zintegrowanego podejścia do ochrony klimatu za pomocą instrumentów prawa karnego. W celu identyfikacji i przedstawienia istoty dobra prawnego jakim jest klimat, omówione zostaną̨ standardy wynikające z prawa unijnego w zakresie jego ochrony. Ponadto, projekt zakłada rekonstrukcję standardu ochrony klimatu poprzez prawo karne w polskim porządku prawnym, z uwzględnieniem wymogów wynikających z prawa unijnego. Dodatkowo, w ramach perspektywy komparatystycznej, badania będą uwzględniać prawnokarne ramy ochrony klimatu w prawie belgijskim i niemieckim. W ramach projektu planowane są pobyty badawcze na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia), w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy) oraz na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy).