Mediacja w sporach o zamówienia publiczne

6 czerwca 2023

W imieniu głównego organizatora – Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w Auli Audytorium Maximum na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Konferencja organizowana jest w ramach porozumienia o współpracy w propagowaniu mediacji w zakresie projektu „Poznań Miasto Mediacji” zawartego pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Centrum Wsparcia Mediacji WPiA UAM, Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji ORA, Sądem Okręgowym w Poznaniu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu i Ośrodkiem Mediacji OIRP
w Poznaniu przy współudziale Okręgowej Izby Notarialnej w Poznaniu, Izby Komorniczej w Poznaniu oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z przyjętą formułą, do udziału w konferencji zapraszamy członków samorządów organizujących niniejszą konferencję, którzy na co dzień uczestniczą w rozwiązywaniu sporów z udziałem podmiotów publicznych oraz prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy i skarbników. Warto wiedzieć jak polubownie rozwiązywać spory z udziałem podmiotów publicznych, jakie są rekomendacje Prokuratorii Generalnej w tym zakresie, czy też jakie są podstawowe błędy w mediacji, czym jest ugoda i jak miarkować kary
i waloryzować wynagrodzenia. Wbrew krążącym obawom w świecie finansów publicznych, mediacja i zawieranie umów jest możliwe w bezpiecznej formie prawnej.

W roli prelegentów wystąpią eksperci mogący się podzielić praktycznym doświadczeniem, co stanowić może dodatkową zachętę do wymiany poglądów i zadawania pytań.

Proponowaną tematyką poza prawnikami mogą być szczególnie zainteresowane osoby decyzyjne w zarządzanych instytucjach i samorządach terytorialnych oraz członkowie organów zarządzanych podmiotach publicznych w zakresie pełnego i szerszego wykorzystania mediacji do polubownego rozwiązywania sporów, przy maksymalnym bezpieczeństwie prawnym w tym również w zakresie ewentualnej odpowiedzialności przed Rzecznikiem Finansów Publicznych.

Konferencja jest bezpłatna. Odbywać się będzie stacjonarnie w Auli Audytorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz za pomocą platformy online, która umożliwia

prowadzenie internetowej transmisji na żywo. Dostęp do platformy możliwy będzie po zarejestrowaniu się i otrzymaniu prawidłowego linku do transmisji.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w programie konferencji, a także na stronie www.poznan.oirp.pl . Rejestracja uczestników prowadzona będzie poprzez adres mailowy: karolina.alberska@poznan.oirp.pl.

Udział w konferencji uprawnia do uzyskania 5 pkt szkoleniowych, jest limitowany  – decyduje kolejność zgłoszeń. W imieniu organizatora i partnerów zachęcam do udziału w konferencji i do wcześniejszej rezerwacji terminu .

R.S.V.P. do dnia 12 czerwca br. (udział stacjonarny) na adres mailowy:
 karolina.alberska@poznan.oirp.pl

 R.S.V.P. do dnia 12 czerwca br. (udział online) na adres mailowy: karolina.alberska@poznan.oirp.pl

Osoby, które chcą otrzymać punkty szkoleniowe powinny wskazać jaki reprezentują samorząd.

Agenda