Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WPR 2023 – 2027

5 stycznia 2023

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WPR 2023 – 2027

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa
i Administracji UAM, zaprasza na Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wspólna Polityka Rolna po 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem planów strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej (The Common Agricultural Policy after 2022, with particular emphasis on the strategic plans of the European Union Member States)”. Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2023 roku, w formie zdalnej (on-line) na MS Teams z transmisją na YouTube: https://youtu.be/D14zbhmb3po

 

W dniu 2 grudnia 2021 roku zostały uchwalone przez Parlament Europejski trzy istotne rozporządzenia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2023 roku. Istotną nowością są Krajowe Plany Strategiczne WPR. W trakcie ich opracowywania państwa dokonały analizy obecnych warunków i potrzeb prowadzania działalności rolniczej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Każdy kraj UE w ogólnych granicach wskazanych przez rozporządzenia unijne zaproponował swoje rozwiązania instrumentów prawnych i dostosowywania ich do lokalnych uwarunkowań. Krajowe Plany Strategiczne uwzględniają I i II Filar Wspólnej Polityki Rolnej.

W pierwszej sesji  Konferencji w zaprezentowany zostanie wykład przez Pana Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa – Janusza Wojciechowskiego na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz wyzwań europejskiego rolnictwa.  Referaty przedstawione zostaną także przez Dyrektorów Departamentów MRiRW dotyczące polskich regulacji prawnych albo ich projektów w zakresie WPR po 2022 r. m.in. system płatności bezpośrednich w latach 2023 – 2027, ekoschematy, wsparcie unijne związane ze zrzeszeniem się producentów rolnych, łańcuchami dostaw i przetwórstwem żywności, energią odnawialną, adresowane do młodych rolników, inwestycje w gospodarstwach rolnych. W dalszej części nastąpią referaty naukowców z  takich jednostek naukowych jak: UW, UMCS, UAM oraz panel dyskusyjny. Podczas drugiej sesji prowadzonej w języku angielskim przedstawiciele DGAGRI (Bruksela) oraz Naukowcy m.in. z Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Austrii zaprezentują wybrane aspekty rynkowe WPR,  Krajowych Planów Strategicznych WPR 2023-2027 i ich wdrażanie w tychże krajach.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy !