Kolejny tom z serii „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu”, poświęcony prof. Zygmuntowi Ziembińskiemu, już dostępny

5 stycznia 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż po kilkuletniej przerwie wznowiona została wydziałowa seria „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu” pod redakcją prof. Andrzeja Gulczyńskiego. Dotychczas w jej ramach ukazało się 12 tomów. Zaprezentowane zostały w nich sylwetki badaczy, których praca i zaangażowanie w sposób istotny wpłynęły na budowę prestiżu poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji w okresie jego przeszło 100-letniej historii istnienia.

Najnowszy tom, autorstwa prof. Sławomiry Wronkowskiej, pt. „Zygmunt Ziembiński `Gandhi`”, poświęcony został życiorysowi i dorobkowi naukowemu twórcy poznańskiej szkoły teorii i filozofii prawa. Książka w barwny sposób zarysowuje sylwetkę niezwykłego profesora Zygmunta Ziembińskiego, wybitnego teoretyka prawa, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, od czasów studiów związanego z Wydziałem Prawa i Administracji UAM i znanego w akademickim środowisku Poznania jako „Gandhi”. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także twórcy szkoły naukowej. Z kart książki czytelnik dowie się, że zainteresowaniami naukowymi obejmował Ziembiński nie tylko prawoznawstwo, ale też logikę, socjologię i etykę, co pozwoliło mu analizować różne aspekty zjawisk prawnych. Jego trud badawczy zaowocował trzystoma publikacjami. Pracę badawczą łączył z kształceniem i wychowaniem młodzieży, którą kochał i która lgnęła do niego zafascynowana jego wiedzą i osobowością. Jego skrypty i podręczniki, w tym słynna „Logika praktyczna”, kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Stworzył wyjątkowe seminarium, na którym gromadzili się przyszli prawnicy, filozofowie, socjolodzy, ludzie sztuki i polityki.

Zachęcamy do lektury i odwiedzenia strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM (https://press.amu.edu.pl/pl/zygmunt-ziembinski-gandhi.html)!