II Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy i wyzwania Europy”

22 kwietnia 2022

Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UAM, Center For American Studies (CFAS) i Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego zaprasza na II Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”. 

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat kluczowych wyzwań Europy, a także problemów z którymi musiała oraz musi się mierzyć w pierwszych dekadach XXI w. Jest to bowiem okres naznaczony wieloma światowymi konfliktami toczącymi się na różnych płaszczyznach. Oprócz jawnych antagonizmów wspólnota europejska cierpi także z powodu licznych napięć, nieporozumień i niezgodności interesów. Wobec tych wszystkich problemów Europa musi wypracować spójne stanowisko zarówno polityczne, ekonomiczne jak i filozoficzne i prawne. Namysł nad tym jest niezwykle interesujący z punktu widzenia współczesnej myśli politycznej i prawnej.  

Podczas konferencji organizatorzy pragną poddać pod dyskusję m.in. kryzys praworządności w Europie, konsekwencje Brexitu, skutki wojny na Ukrainie oraz bieżącą sytuację ekonomiczną na naszym kontynencie. 

Konferencja odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 r. między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Plan konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem: https://www.facebook.com/events/647383486596277?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D