2022 ELFA Annual General Meeting and Conference

25 kwietnia 2022

W dniach 20-22 kwietnia w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie European Law Faculties Association (https://elfa-edu.org/), którego członkiem jest również Wydział Prawa i Administracji UAM. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były kwestie koncentrujące się wokół pytania: What Future for Legal Education?.

Wydział na konferencji reprezentował Dziekan prof. dr hab. Tomasz Nieborak.