II nagroda w konkursie z zakresu prawa podatkowego dla mgr. Macieja Kowalczyka

12 maja 2023

W Dniu Doradcy Podatkowego – 11 maja, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, ogłoszono wyniki X edycji konkursu z zakresu prawa podatkowego na najlepszą pracę magisterską pt. „Podatki są proste jak drut”, zorganizowanego przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. II nagroda przyznana została Panu mgr. Maciejowi Kowalczykowi, doktorantowi w Zakładzie Prawa Finansowego.

Nagrodzona praca nt. „Podatek od luksusu – rozważania nad prawno-ekonomicznymi perspektywami wprowadzenia do systemu podatkowego RP” przygotowana została pod opieką naukową prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka z Zakładu Prawa Finansowego.

Serdecznie gratulujemy!